TIN... TỨC THƠ

Bulgarian 19th Century Poet Commemorated with Monument in Italy

Xây Đài Tưởng Niệm Tại Ý Cho Nhà Thơ Bulgaria Thế Kỷ 19

Bản Tin PTH

 

 
 
 

 02.06.2007 - SNA

One of Bulgaria's most famous poets of the 19th century, Pencho Slaveykov, will have his own monument in the Italian town of Brunate, the press centre of the Culture Ministry announced Friday.

This is the town where the author of the poem "Ralitsa" and the "Island of the Sublime" book of poetry, was buried in 1912.

The monument will be built by architect Valentin Starchev.

The initiative for the erection of the Slaveykov monument came from the Bulgarian community that lives in Brunate. The mayor of the town has suggested to place it in front of the town library.

Pencho Rachev Slaveykov, son of another eminent poet - Petko Slaveykov, was born in 1866. He was one of the participants in the literature circle Misal ("Thought").

Slaveykov's works include poems and intimate lyrics. He collaborated with a number of magazines, which issued his works, and spent a part of his life in Leipzig studying philosophy, where he became familiar with German literature, thought and art. After returning to Bulgaria in 1898, Slaveykov joined the Misal circle with a number of other noted poets.

He was fired from the post of director of the National Library in 1911, and left Bulgaria, living in Switzerland before arriving in Italy in the end of November 1911.

He remained in Rome for three months, but set off in May 1912 to travel through Florence, the Engadin and the mountains looking for a cure. In the end of the month he arrived in the small town of Brunate near Lake Como, where he died on 28 May. Due to his death, the suggestion by Swedish professor Al. Jensen that Slaveykov be awarded a Nobel Prize was not considered by the Nobel Prize committee.

http://www.evroportal.bg/article_view.php

 

 

 

Last modified on 06/04/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ngày 2-6-2007, tin của thông tấn SNA

Pencho Slaveykov, một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất Bulgaria trong thế kỷ 19, sẽ có tượng đài riêng của ông ở thị trấn Brunate tại Ý, theo loan báo của Bộ Văn Hóa hôm Thứ Sáu.

Đây là thị trấn nơi tác giả bài thơ "Ralitsa" và tuyển tập thơ "Island of the Sublime" được an táng năm 1912. Tượng đài sẽ được xây bởi kiến trúc sư Valentin Starchev.

Sáng kiến dựng lên tượng đài Slaveykov phát khởi từ cộng đồng dân Bulgaria đang ngụ cư ở Brunate. Thị trưởng của thành phố đã đề nghị đặt tượng trước thư viện thị trấn.

Sinh năm 1866, Pencho Rachev Slaveykov là con trai của nhà thơ nhiều ảnh hưởng Petko Slaveykov. Ông là một trong những người góp mặt trong nhóm văn học Misal ("Suy Tưởng").

Tác phẩm của Slaveykov có cả các bài thơ và lời nhạc trữ tình. Ông cộng tác với nhiều tạp chí, nơi phát hành các tác phẩm của ông, và có một phần đời ở tại Leipzig để học triết học, nơi ông trở thành quen thuộc với nghệ thuật, tư tưởng và văn chương Đức. Sau khi về lại Bulgaria năm 1898, Slaveykov tham dự nhóm Misal với nhiều nhà thơ nổi tiếng khác.

Ông bị mất chức giám đốc Thư Viện Quốc Gia năm 1911, và rời Bulgaria, sống tại Thụy Sĩ trước khi tới Ý vào cuối tháng 11-1911.

Ông đã cư ngụ ở Rome trong ba tháng, nhưng bỏ đi vào tháng 5-1912 để đi khắp vùng Florence, rồi thung lũng Engadin và các rặng núi để tìm chữa bệnh. Vào cuối  tháng mà ông vào thị trấn Brunate gần Hồ Como, nơi ông chết vào ngày 28-5. Vì ông đã chết, lời đề cử đưa ra bởi giáo sư Thụy Điển Al Jensen để xét trao Giải Nobel Văn Chương cho ông đã không được cứu xét bởi Ủy Ban Giải Nobel.