TIN... TỨC THƠ

Về Một Bài Thơ Tân Hình Thức

Bản tin DT.

 

 
 

 

 

 

 

Sinh hoạt thơ Mỹ bây giờ tập trung hầu hết trên Net, sinh động và chuyên nghiệp (cũng công bằng và lành mạnh) với đủ mọi đề mục, từ thảo luận, phê bình, góp ý… Người đọc thơ đa số là sinh viên học sinh của thời hiện đại, được thay bằng lớp người đọc cao cấp và tinh lọc hơn, đó là những nhà thơ nhà văn và những người thật sự quan tâm tới thơ. Người làm thơ vì vậy phải có tay nghề đủ để thử thách trong môi trường đòi hỏi một nhu cầu thẩm mỹ cao. Bản dịch bài thơ “Con Mèo Đen” (The Black Cat, do DoVinh dịch) đã được đưa lên một số diễn đàn thơ Mỹ, chỉ với mục đích thăm dò ý kiến của những người đọc Mỹ. Ngày 15 tháng 11, 2007, nhà thơ (kiêm họa sĩ)Blissbuhda đã đề cử “The Black Cat” là 1 trong 3 bài thơ hay, đại diện diễn đàn www.poetry.about.com, dự tranh cùng 23 diễn đàn khác (InterBoard Poetry Competition) để đạt danh hiệu là 3 bài thơ hay trong tháng 12 / 2007. Ngày 5 tháng 12, 2007 diễn đàn www.poetry.about.com chính thức chấp nhận, chọn 3 bài thơ dự tranh với nhận xét ngắn gọn, theo thứ tự như sau:

  • “Black Cat,” by Khe Iem, in a translation by J. Do Vinh which neatly captures its “wonderful, image rich, quirky” qualities.
  • “The Loneliest Smoke,” by Bill Brando, a vividly imagined Christmas blues.
  • “Les Miserables” by Julie Mazza (TornScorpio), a “deeply engaging” daughter’s song of longing.

Sự tranh đua sẽ rất gay gắt vì với tổng số những bài thơ hay của 24 diễn đàn, chỉ còn chọn lại 3 bài. Nhưng điều ngạc nhiên là, làm sao “The Black Cat” lại thoát khỏi thân phận một bài thơ dịch để được đọc như bài thơ sáng tác? Ngoài tài năng của người dịch, bản dịch có lẽ đã chuyển được nhịp điệu réo rắt của nguyên tác nhờ kỹ thuật lập lại của thể thơ không vần (tân hình thức Việt). Như vậy thể thơ không vần đạt hiệu quả về dịch thuật, thơ thành thơ, dù chỉ dịch chính xác theo nghĩa chữ. Bởi một bài thơ không có nhạc tính hay nhịp điệu, không thể là một bài thơ hay. Với bài thơ “Con Mèo Đen” như vậy đã đủ vì chứng tỏ được giá trị ở cả hai ngôn ngữ. Chúng tôi xin ghi lại đây một số góp ý của những người đọc Mỹ (cũng là những nhà thơ) về bài “The Black Cat”.

The Black Cat

By Khe Iem
Translated by J. Do Vinh

The black cat with my soul and a piece of
my rib, wakes up every morning not
washing its face, every morning not
brushing its teeth; the black cat with clay-like

eyes, opening and closing, or open
-ing and never closing, as it climbs up
and down the stairs, dragging with it my soul
and a piece of my rib, forgetting that

i had lived much darker days, since when and
why it was i had buried them in my
pocket full of notes, gathered from
many different tales, strung together

to make up this story about the black
cat with my soul and a piece of my rib; 
of course, that is the black cat with clay-like
eyes, not any other kind of eyes; even

as, the black cat climbs up and down the stairs.

 

Nguyên tác

CON MÈO ĐEN

Con mèo đen có linh hồn và chiếc
xương sườn của tôi, mỗi buổi sáng thức
dậy không bao giờ rửa mặt, mỗi buổi
sáng thức dậy không bao giờ đánh răng;

con mèo đen có đôi mắt bằng đất
sét, mở ra và nhắm lại, hay cứ
mở ra và không bao giờ nhắm lại,
trong lúc lên thang xuống thang, mang theo

linh hồn và chiếc xương sườn của tôi,
mà quên rằng, tôi đã sống những ngày
hôn ám biết bao, tự thuở nào và
tại sao thì tôi đành chôn kín, trong

cái túi đựng đầy những đoạn chú thích,
được lượm lặt từ rất nhiều mẫu chuyện,
để cấu thành câu chuyện về con mèo
đen, mang linh hồn và chiếc xương sườn

của tôi; dĩ nhiên, đó là con mèo
đen có đôi mắt bằng đất sét, chứ
không phải bất cứ đôi mắt nào khác;
mù đặc, trong lúc lên thang xuống thang.

 

The Black Cat

I would like to nominate "The Black Cat" by Khe Iem which is even more impressive with its sparse, innovative imagery and plays of metaphors, as I understand the writer's first language is not English.

Khe Iem please post the appropriate permissions.
Thank you for posting this.
Cheers

Blissbuddha

1/ Khe lem... I enjoyed this tale of the black cat... RDB - Roniece Dawson-Bruce

2/ Don't know when you popped into pip, but welcome! -  I enjoyed this in a totally dark way. – Susan Caldwell

3/ Hi, Khe Iem! – and a "hello" to your translator DoVinh! This rather eerie – highly imaginative – poem fits in perfectly with up – coming Halloween! – That's the spirit! Lol,. Giving you a warm, welcoming pip hug – Earth Angel

4/ It’s poetry – Kalle

5/ This is such a wonderful, image rich, quirky poem! I'm not sure who Khe.Im is, eg. a well known poet? or if the translation is accurate, but it doesn't matter, it's one of those poems I can get excited about. om beautiful god, hallelujah! chanlily.deviantart.com for art and visual poems – Blissbuhda (poetry.about.com)

6/ This is a very strange poem. I like it a lot, it has something mysterious. Perfect for this Halloween day. – Sweets America

7/ I agree... this is a very strange poem. I really don't know how I feel about it actually. I do think the strangeness of it makes it appropriate with Halloween now here but it's a weird one. – Xillus Xavier

8/ A bit more dark but real. It is visual and interesting. – Stephen

9/ Hi! Khe Iem... welcome... this one was intriguing to read… I liked it but was confused in a few parts...I would say it might read better to fiddle with the line breaks some... I'll show you what I might do if it were mine...

THE BLACK CAT

by Khe Iem
translated by J. Do Vinh


The black cat with my soul and a piece of my rib,
wakes up every morning not washing its face,
every morning not brushing its teeth;

the black cat with clay-like eyes, opening
and closing, or opening and never closing,
as it climbs up and down the stairs, dragging
with it my soul and a piece of my rib, forgetting

that i had lived much darker days,
since when and why it was i had buried
them in my pocket full of allusions, gathered
from many different tales, strung together

to make up this story about the black cat
with my soul and a piece of my rib;  
of course, that is the black cat with clay-like
eyes, not any other kind of eyes;

even as, the black cat climbs up
and down the stairs.[/quote]

good luck with it... – Carollynn

10/ i thought this poem was different but very unique i liked it – Lyricalo29

11/Wow!  Striking read, KI Smile Thanks for posting it. – Maggie

12/ Hey, Khe.Iem,

I've decided that I'm definitely a fan. You've got an interesting take on things and obviously know your craft. Love this.

I do have a suggestion... when you post your work, please put your name in the subject title. It allows readers like me, who have limited time to visit this site, to find your work more easily. I never have time to read them all, let alone comment, as much as I'd like to. – Deb

13/ Thanks for this, a fine poem. Always hard to make a critique of a translation, but did just wonder if you could find something more concrete for 'allusions' to go in the pocket. Wondered if  'keys' would work, with their metaphorical significance. Just a thought. (I change to “notes” – KI). – milner

14/ I like it very much, it has a great rhythm and repetition, even for what I understand is a translation. I can't make any suggestions for improvements, I like it just as it is. Thank you for sharing. – Star_Anise, President of AFFOPM.

15/ I daresay you have poetic talent. I like this poem quite a bit, and expect it is much better sans translation.  – AwayAloneAlastAloved 

www.poetry.about.com

Poems representing our Forum in the December IBPC
We have chosen three very fine poems to represent our Forum in this month’s InterBoard Poetry Competition -- one by a poet whose work is new to our Forum (and new to English: the poem was translated for posting on the Forum), and two by poets who are long-time Forum members. Our entries are:

  • “Black Cat,” by Khe Iem, in a translation by J. Do Vinh which neatly captures its “wonderful, image rich, quirky” qualities.
  • “The Loneliest Smoke,” by Bill Brando, a vividly imagined Christmas blues.
  • “Les Miserables” by Julie Mazza (TornScorpio), a “deeply engaging” daughter’s song of longing.

Kudos and luck in the judging to all three poets.

 

 

 

Last modified on 12/11/2007 8:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUC LUC