TIN... TỨC THƠ

Guantanamo detainees ponder justice in poems

Tù nhân trại Guantanamo suy nghiệm về công lý trong các bài thơ

Bản Tin PTH

 

 
 

 

 Web posted at: 6/22/2007 10:52:33, Source: REUTERS

MIAMI • Poems written by Guantanamo prisoners about their lives as captives of the United States have been compiled in a book that will be published this summer with an endorsement from a former US poet laureate.

Poems From Guantanamo: The Detainees Speak is being published by the University of Iowa Press and will hit the shelves by August, the publisher said. The 84-page volume was assembled by lawyers representing captives held as suspected terrorists at the much-criticised US Navy base in Cuba.

Marc Falkoff, an assistant law professor at Northern Illinois University who has represented 17 Yemeni prisoners at Guantanamo, compiled the poems. He said most expressed religious faith, nostalgia for childhood homes or yearning for family.

Others are angry, disillusioned or questioning, like one written as a conversation with the surrounding sea. "Do our chains offend you? ... You are taunting us in our captivity," Falkoff read from a poem in a telephone interview. "I want to dive into you and swim back to my home."

"He's saying, 'I'm stuck here on a prison island and you, the sea, are being complicit with my captors and guarding me.'"

Some of the poems were originally scratched out with pebbles on foam cups that came with prisoners' meals, got confiscated by guards and were rewritten from memory after the prisoners were released, Falkoff said. Others were written by captives among the 375 still at Guantanamo.

Robert Pinsky, US poet laureate from 1997 to 2000, wrote a blurb for the cover, saying the prisoners' voices deserved attention, although not necessarily admiration. "For us Americans, it is a patriotic duty to protect institutions like due process of law and habeas corpus," Pinsky said by e-mail.

"Underlying those treasured legal principles is an idea: the dignity of individual people. Evidence suggesting transgression of those legal principles, any betrayal of that idea, demands our attention," said Pinsky, who has taught creative writing in US civilian prisons.

Critics, including some of Washington's allies, have called for Guantanamo to be closed and said the indefinite detention of terrorism suspects there infringed their human rights. The poems were cleared by US military censors, who the lawyers said blocked the release of many others.

A Pentagon spokesman, Cmdr J D Gordon, described the detainees' poems as "another tool in their battle of ideas against Western democracies against whom they are at war."

"While a few detainees at Guantanamo have made efforts to author what they purport to be poetry, given the nature of their writings they have seemingly not done so for the sake of art," he said. Since the US Congress stripped Guantanamo prisoners of the right to challenge their detention in court, their lawyers have turned to the creative arts to tell their stories.

http://www.thepeninsulaqatar.com/Display_news.asp

 

 

 

Last modified on 06/20/2007 7:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 
 

 

 

 

 

 

Ngày 6/22/2007, Reuters

MIAMI – Các bài thơ viết bởi các tù nhân trại Guantanamo về cuộc đời của họ trong nhà tù Hoa Kỳ đã gom vào một cuốn sách để sẽ xuất bản mùa hè này với hỗ trợ từ một người nguyên giữ chức thi hào Hoa Kỳ.

Poems From Guantanamo: The Detainees Speak (Các Bài Thơ Từ Guantanamo: Người Tù Nói) sắp xuất bản bởi NXB Đại Học Iowa, và sẽ ra tiệm sách từ tháng 8, theo lời nhà xuất bản. Tuyển tập 84 trang này gom lại bởi các luật sư đại diện các tù nhân bị giam vì là nghi can khủng bố tại căn cứ Hải Quân Hoa Kỳ, một nhà tù bị chỉ trích nhiều, tại Cuba.

 Marc Falkoff, phó giáo sư luật tại đại học Northern Illinois University, người đại diện 17 tù nhân gốc Yemen tại Guantanamo, đã tuyển các bài thơ này. Oâng nói hầu hết là thơ bày tỏ cảm xúc tôn giáo, hồi nhớ về ngôi nhà thơ ấu hay thương nhớ gia đình.

Các bài thơ khác thì giận dữ, thấy vọng hay chất vấn, như một bài được viết như cuộc nói chuyện với biển vây quanh. “Những dây xích của tôi có làm xúc phạm em?… Em đang giễu cợt chúng tôi trong vây phủ trại tù này,” Falkoff đọc từ một bài thơ qua cuộc phỏng vấn qua điện thoại. “Tôi muốn lặn sâu vào em và bơi ngược về nhà tôi.”

“Nhà thơ nói, ‘Tôi đang kẹt nơi đây trong trại tù hải đảo này, và em, đại dương, đang đồng lõa với cai tù và canh gác tôi.”

Một số bài thơ nguyên khởi được dùng sỏi để cào vào các ly nhựa foam trong bữa ăn các tù nhân, bị tịch thu bởi các lính gác, và được viết lại bằng trí nhớ sau khi các tù nhân được trả tự do, theo lời Falkoff. Các bài khác được viết bởi các tù nhân, trong số 375 tù nhân còn ở trại Guantanamo.

Robert Pinsky, người giữ chức Thi Hào Hoa Kỳ từ 1997 tới 2000, đã viết một lời giới thiệu cho trang bìa, nói rằng tiếng nói của tù nhân xứng đáng chú ý tới, mặc dù không nhất thiết là ngưỡng mộ. Pinsky nói, qua email, “Đối với người Mỹ chúng ta, trách nhiệm yêu nước là phải bảo vệ các định chế thí dụ như thủ tục luật pháp và quyền được ra tòa xử công bằng.”

“Nằm ẩn dưới những nguyên tắc pháp lý được gìn giữ đó là một ý tưởng: sự tôn trọng các cá nhân. Chứng cớ gợi ra cho thấy có sự vi phạm các nguyên tắc pháp lý đó, mà bất kỳ sự phản bội nào đối với ý tưởng đó, đòi hỏi sự chú tâm của chúng ta,” theo Pinsky. Người dạy khóa viết văn trong các nhà tù dân sự Hoa Kỳ.

Những người chỉ trích, kể cả vài đồng minh của Mỹ, đã ke6ug ọi đóng cửa trại tù Guantanamo và nói việc giam vô hạn các nghi can khủng bố nơi đó đã tổn hại nhân quyền của họ. Các bài thơ được đọc và cho qua bởi các kiểm duyệt vie6nq uân lực Mỹ, những người mà luật sư nói là đã ngăn cản nhiều bài thơ khác.

Một phát ngôn nhân Pentagon, trung tá hải quân J D Gordon, mô tả các bài thơ của tù nhân như “một công cụ khác trong trận đánh ý thức hệ chống lại các nền dân chủ Tây Phương, chống lại những người mà họ đang ra trận.”

“Trong khi chỉ có vài tù nhân ở Guantanamo nỗ lực sáng tác những gì họ muốn là thi ca, thì với bản chất trong các bài viết này của họ, họ có vẻ như không viết vì nghệ thuật,” theo lời ông. Từ khi Quốc Hội Mỹ tước bỏ các tù nhân Guantanamo quyền kiện về việc họ bị giam ra tòa, các luật sư của họ đã chuyển sang dùng nghệ thuật sáng tác để cho họ kể chuyện đời họ.