TIN... TỨC THƠ

In poem, judge begs for end to egg

Trong bài thơ, chánh án xin ngừng [ném] món trứng

Bản Tin PTH

 

 
 


 

 

 

Published: Sept. 23, 2007 at 6:12 PM

CONCORD, N.H., Sept. 23 (UPI) -- A New Hampshire U.S. District judge felt so egged on by a boiled egg he got in the mail that he responded with a speech a la Dr. Seuss’s “Green Eggs and Ham.”

Judge James Muirhead was presiding over a lawsuit by New Hampshire prison inmate Charles Wolff who said he was repeatedly served boiled eggs even though he said he does not eat them, the Boston Globe reported Sunday.

The convicted child rapist, who received the prison’s standard kosher diet, was so frustrated he kept being fed the eggs - he requested doughnuts and danishes instead - that he mailed one to the judge asking for an injunction preventing them from being included in his meals.

In response, Muirhead delivered a verse he penned himself.

"I do not like eggs in the file," Muirhead wrote, the Globe reported."I do not like them in any style. I will not take them fried or boiled. I will not take them poached or broiled. I will not take them soft or scrambled / Despite an argument well-rambled."

Finally, the poem demanded - in rhyme - the destruction of the offending egg.

The poem proved persuasive enough to bring the prisoner to apologize.

© Copyright United Press International. All Rights Reserved.

This material may not be reproduced, redistributed, or manipulated in any form.

 

 

 

Last modified on 09/23/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

Lúc 6:12 PM, Ngày 23 tháng 9, 2007

CONCORD, N.H., Sept. 23 (UPI) – Một chánh án tòa liên bang khu vực New Hampshire cảm thấy bị ném trứng bởi một quả trứng luộc mà ông nhận qua bưu điện, tới nổi ông trả lời bằng một bài theo kiểu tác phẩm “Green Eggs and Ham” của nhà văn Dr. Seuss.

Chánh án James Muirhead đang xét xử một đơn kiện đưa lên bởi tù nhân Charles Wolff của tiểu bang New Hampshire; đơn kiện nói là Wolff cứ gặp món ăn trứng luộc dù là ông đã nói là không ăn thứ này, theo lời báo Boston Globe hôm chủ nhật.

Wolff bị án tù về tội hiếp trẻ em, hiện được tiêu chuẩn ăn theo thực đơn kiêng ăn kosher của người Do Thái Giáo, đã giận dữ vì cứ bị đưa tới món trứng – trong khi ông đòi thay vào đó phải là bánh doughnut (bánh bột lăn đường, chiên) và bánh danish (bánh bột cuốn, nhân trái cây hay nhân cheese) – nên đã gửi qua bưu điện một quả trứng đó tới chánh án, xin một án lệnh cấm các cai tù đưa món trứng vào bữa ăn của ông.

Đáp lại, Chánh án James Muirhead soạn bài thơ và đưa ra.

Báo Boston Globe viết:

“Tôi không thích các quả trứng trong hồ sơ. Tôi không thích chúng ở bất kỳ kiểu nào. Tôi sẽ không nhận chúng dù trứng chiên hay luộc. Tôi sẽ không nhận chúng dù là nấu sôi riu riu hay nướng phủ lửa. Tôi sẽ không nhận chúng dù là mềm hay là đánh tơi ra / Bất kể là một bản văn biện hộ khéo lời che đỡ.”

Cuối cùng, bài thơ đòi hỏi – qua vần điệu – phải tiêu hủy quả trứng làm xúc phạm đó.

Bài thơ có tính thuyết phục đủ để làm cho tù nhân phải xin lỗi.