TIN... TỨC THƠ

Poetry contest slated

Thời biểu cuộc thi thơ

Bản Tin PTH

 

 
 

 

 

 

Wednesday, May 02, 2007

CHICOPEE - Poets, particularly beginners, are invited to join the International Poetry Contest to try and win their share of more than 250 prizes worth more than $100,000.

Deadline for the contest is on June 30. It is open to everyone. Entry is free.

"Any poet, whether previously published or not, can be a winner. When people learn about our free poetry contest, they suddenly realize that their own poetic works of art can win cash prizes, as well as gain national recognition," said contest director Pamela Roberts.

To enter, send one original poem on any subject or any style to The International Library of Poetry, Suite 19925, 1 Poetry Plaza, Owings Mills, MD 21117. The poem should be 20 lines or fewer, and the poet's name and address should appear on the top of the page.

Entries must be postmarked or sent via the Internet by June 30, 2007, or entry may be made online at www.poetry.com. 

The International Library of Poetry was founded in 1982 and is the largest poetry organization in the world.
The Republican

http://www.masslive.com/news/republican/

 

 

 

 

Last modified on 05/03/2007 9:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tin hôm Thứ Tư 2-5-2007

CHICOPEE – Các nhà thơ, đặc biệt những người mới làm thơ, được mời tham dự International Poetry Contest (Cuộc Thi Thơ Quốc Tế) để cố gắng tranh thắng trong hơn 250 giải thưởng trị giá hơn 100,000 đô la.

Hạn chót gửi bài là ngày 30-6. Cuộc thi đón nhận tất cả mọi người. Dự thi miễn phí.

“Bất kỳ nhà thơ nào, dù trước đây đã xuất bản hay chưa, đều có thể thắng giải. Khi người ta biết tin về cuộc thi thơ miễn phí của chúng tôi, họ đột nhiên nhận ra rằng tác phẩm thi ca của họ có thể thắng các giải tiền mặt, cũng như được vinh danh cấp toàn quốc,” theo lời giám đốc cuộc thi  Pamela Roberts.

Để dự thi, hãy gửi một bài thơ của chính bạn, về bất kỳ đề tài nào hay thể thơ nào, tới The International Library of Poetry, Suite 19925, 1 Poetry Plaza, Owings Mills, MD 21117. Bài thơ chỉ nên dài 20 dòng hay ít hơn, và trên đầu trang giấy phải ghi tên và địa chỉ của nhà thơ.

Phong bì phải đóng dấu bưu điện hay gửi qua Internet vào hay trước ngày 30-6-2007, hay là gửi trực tuyến qua mạng www.poetry.com.

Tổ chức The International Library of Poetry được thành lập năm 1982 và là tổ chức thi ca lớn nhất thế giới.

(Báo The Republican)