TIN... TỨC THƠ

Arab world mourns poet Nazik al-Malaika

Thế Giới Ả Rập Thương Tiếc Nhà Thơ Nazik al-Malaika

Bản Tin PTH

 

 
 

 

 

CAIRO, June 27 (UPI) -- Nazik al-Malaika, an Iraqi poet who was one of the first to pen free verse instead of the formal rhyme and meter most Arab poets endorsed, has died in Egypt.

The Iraqi consul in Cairo said Malaika, 83, died of old age. She had also suffered from Parkinson's disease.

Born Aug. 23, 1923, al-Malaika earned a degree from the College of Arts in Baghdad. Her mother was also a poet. Her father was a language teacher.

Malaika won a scholarship to study at Princeton. She earned a master's degree in comparative literature from the University of Wisconsin.

After studying in the United States, the poet returned to Iraq, leaving her country in 1970 to move to Kuwait. She left Kuwait for Cairo in 1990.

Malaika published poetry, essays, short stories and literary criticism. The struggle for Arabic women was a theme in much of her work. One of her most famous poems is "Lament of a Worthless Woman," recounting the story of a woman put to death in an honor killing.

http://www.upi.com/NewsTrack/Entertainment/

Nazik Almalaika..
 Lament of a Worthless Woman...

She left, no cheek turned pale, no lip trembled.
The doors did not hear the story of her death.
No window curtain overflew with sorrow and gloom
to follow the tomb until it disappeared
the news tumbled down the avenue its echo not finding a shelter
so it stayed forgotten in some hole, its depression the moon lamenting.

....

The night surrendered itself, without worry, to the morning
The light brought the voice of the milk girl, and the fasting
with the moaning of a starved cat of which nothing remained save bones
the fussing of salesmen, and the struggle of life
kids threw stones at one another in the middle of the road
while dirty water flooded the avenue, and the wind
toyed with the gates at roof tops, alone
in a state of semi-oblivion.
1952

http://www.koolpages.com/almalaika/Almalaika/lament.html

 

CAIRO, June 27 (UPI) – Nazik al-Malaika, nhà thơ Iraq từng là một  trong những người làm thơ tự do thay vì các thể thơ vần điệu cổ truyền mà hầu hết các nhà thơ Ả Rập khuôn theo, đã chết tại Ai Cập.

Tòa lãnhs ự quán Iraq tại Cairo nói rằng Malaika, 83 tuổi, đã chết vì già. Bà trứơc đó cũng bị bệnh Parkinson’s.

Sinh ngày 23-8-1923, bà al-Malaika tốt nghiệp đại học ở College of Arts tại Baghdad. Mẹ của bà cũng là một nhà thơ. Cha của bà là một giaó sư về ngôn ngữ.

Malaika được học bổng để học ở Princeton (Viện Đại Học Princeton của Hoa Kỳ). Bà tốt nghiệp bằng Cao Học (Thạc Sĩ) về văn chương tỉ giảo tại Đaị Học Wisconsin.

Sau khi học ở Mỹ, nhà thơ về lại Iraq, rồi rời nứơc năm 1970 để sang Kuwait. Bà rời Kuwait để sang Cairo năm 1990.

Malaika đã xuất bản các tác phẩm về thơ, tiểu luận, truyện ngắn và phê bình văn học. Cuộc chiến nữ quyền cho phụ nữ Ả Rập là một chủ đề trong nhiều tác phẩm của bà. Một trong các bai thơ nổi tiếng của bà là bài “Lament of a Worthless Woman” (Thương Ca Cho Một Phụ Nữ Không Giá Trị), kể về chuyện một phụ nữ bị giết trong một vụ giết để giữ gìn danh dự.

Thơ của Nazik Almalaika
Khóc Thương Cho Một Phụ Nữ Không Giá Trị

Nàng đã ra đi, không bên má nào nhạt xanh, không môi nào run rẩy.
Những cánh cửa không nghe chuyện nàng chết.
Không màn cửa sổ nào bay lên với nỗi buồn và  thảm sầu
để theo tới nấm mồ cho tới khi nó biến mất
tin rơi xuống trên đường phố âm vang của nó không tìm được nơi ngụ cư
để nó nằm bỏ quên trong hốc nào đó, nỗi ưu trầm của nó mặt trăng thương khóc.

…......

Đêm đã tự lùi, không nỗi lo nào, để buổi sớm tới
Ánh sáng mang tới lời rao của cô gái bán sữa, và việc kiêng ăn
với tiếng rên của một chú mèo đói mà không gì còn lại mẩu xương
những tiếng cãi nhau giữa các con buôn, và cuộc chiến để sống còn
những đứa trẻ ném đá vào nhau giữa đường
trong khi nước bẩn ngập tràn đường phố, và cơn gió
đùa với những chiếc cổng nơi các mái nhà, cô đơn
trong trạng thái nửa phần bỏ quên.
1952

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC