TIN... TỨC THƠ

Foreign poetry competition winners rewarded at event
By Angelica Oung

Những Người Thắng Giải Ngoại Kiều Thi Thơ Được Trao Thưởng

Bản tin PTH

 

 
 


 
The Taipei Times
Tuesday, Oct 02, 2007, Page 4

"You ask me, how long will it take to reach the bus stop called happiness? / I say, I don't know / Leave it to the bus of love to take us there," Yunika Sari, of Indonesia, recited on Sunday as she read her winning piece, titled Terminal Bahagia at the 7th Foreign Poetry and Essay Contest.

Many of the entries dealt with the issue of separation from loved ones.

Felisa Castro of the Philippines won second prize with her poem A Prison Without Bars.

"How many mothers leave home, for the sake of the family's happiness?/How many babies grow up without their mothers to hold them?" Castro read from her work at the award ceremony held at the 228 Memorial Park.

Poet Chen Ke-hua (陳克華) said that compared with the poetry submitted two years ago, this year's works focused less on the horrors of mistreatment and more on feelings of homesickness and missing loved ones.

The Taipei City Government Department of Labor said 2,000 foreign laborers submitted material to this year's competition.

The 20 winning entries were selected by a panel of local poets, academics and authors.

The third-place piece, titled Two Loving Mothers by Pham Thi Tuong of Vietnam, compared her employer to her mother.

"[These works] are a sign that migrant workers' relationships with their employers have improved," Chen said.

Department of Labor Director Su Ying-kuei (蘇盈貴) said the goal of the poetry contest is to showcase the diversity among the immigrant labor population and allow them to share their thoughts with Taipei residents.

"There are over 36,000 foreign workers in Taipei from Vietnam, the Philippines, Indonesia and Thailand. Most of you work as domestic helpers and caretakers," he said. "Your significant contributions directly enhances the quality of life of Taipei residents."

The works will be collected and published in a book titled Taipei Listen to Me.

Copyright © 1999-2007 The Taipei Times
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives

 

 

 

Last modified on 10/03/2007 07:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

Phóng viên Angelica Oung
Báo The Taipei Times

“Anh hỏi em, bao lâu sẽ tới trạm xe buýt có tên là hạnh phúc? / Em nói, em không biết / Hãy để mặc cho chiếc xe búýt tình yêu mang chúng ta tới đó.” Cô Yunika Sari, bản quốc từ Indonesia, đã đọc những dòng trên hôm chủ nhật trong khi cô đọc bài thơ trúng giải của cô, nhan đề Terminal Bahagia (Trạm Bahagia) trong cuộc Thi Thơ và Tiểu Luận Cho Ngoại Kiều năm thứ 7.

Nhiều bài dự thi chọn chủ đề chia cách người yêu thương.

Cô Felisa Castro, bản quốc từ Philippines, thắng giải nhì với bài thơ của cô, nhan A Prison Without Bars (Một Nhà Tù Không Chấn Song).

“Có bao nhiêu bà mẹ rời nhà, vì hạnh phúc cho gia đình? Có bao nhiêu em bé lớn lên mà không có mẹ ẵm bồng?”
Cô Castro đọc bài thơ của cô trong lễ trao giải tổ chức ở địa chỉ 228 Memorial Park.

Thi sĩ Chen Ke-hua nói rằng so sánh với thơ dự thi hai năm trước, các bài năm nay ít tập trung vào nỗi kinh hoàng vì bị ngược đãi, mà nhắm nhiều hơn vào cảm xúc nhớ nhà và nhớ những người thân thương.

Sở Lao Động Thành Phố Đài Bắc nói là 2,000 lao động nước ngoài đã nộp bài dự thi năm nay.

Hai mươi bài thắng giải được chọn bởi một ủy ban gồm các nhà thơ, học giả và tác giả địa phương.

Bài thắng giải ba, nhan đề Two Loving Mothers (Hai Bà Mẹ Yêu Thương) của cô Pham Thi Tuong, bản quốc từ Việt Nam, so sánh bà chủ của cô với bà mẹ của cô.

Họ Chen nói, “[Những bài thơ này] đó là một dấu hiệu cho thấy quan hệ lao động ngoại nhập với các chủ nhân của họ đã cải thiện.”

Giám Đốc Sở Lao Động Su Ying-kuei nói mục tiêu giải thi thơ là để hiển lộ tính đa dạng trong khối lao động ngoại kiều, và cho phép họ chia sẻ suy nghĩ của họ với cư dân Đài Bắc.

“Có hơn 36,000 lao động ngoại kiều tại Đài Bắc là từ Việt Nam, Philippines, Indonesia và Thái Lan. Hầu hết quý vị làm các việc như chăm sóc nhà cửa và giúp việc nhà,” ông nói. “Sự đóng góp lớn lao của quý vị đã trực tiếp làm tăng phẩm chất đời sống cho cư dân Đài Bắc.”

Các tác phẩm sẽ được gom lại và xuất bản trong một cuốn sách nhan đề Taipei Listen to Me (Đài Bắc ơi, Hãy Lắng Nghe Tôi).