TIN... TỨC THƠ

Poet complains about plagiarizing of his works 

Nhà thơ than phiền vì bị đạo văn

Bản Tin PTH

 

 
 


 

 


LONDON, July 9 (IranMania) - Iranian poet and writer Shams Langrudi protested in a letter he sent to the Iranian Students News Agency that his works have been plagiarized by individuals and institutes.

 “If there were a legal channel through which I could sue I would not have written this letter,” Langrudi said.

 “At present, an exhibition displaying the cartoons of the Jordanian artist Emad Hajjaj is underway at the Palestine Museum of Contemporary Art, and it has been set up under the same name as my novel ‘The Parade on the Hollow Ground’, without my permission. Such a move is an attack on the rights of others,” he explained.

“My poems are read on the radio anonymously, newspapers publish excerpts from my books illegally under false names and sometimes with my real name. A short film has been produced with the title ‘The Parade on the Hollow Ground’,” Langrudi explained.

“Working in such conditions is a parade on the hollow ground! If there was a legal authority I would sue,” he added.

@IranMania.com

 

 

 

Last modified on 07/09/2007 8:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

LONDON, ngày 9-9-2007 (thông tấn IranMania) – Shams Langrudi, một nhà thơ và là nhà văn người Iran, đã viết một kháng thư gửi tới hãng tin Iranian Students News Agency (Thông Tấn Sinh Viên Iran) rằng tác phẩm của ông đã bị đạo văn bởi các cá nhân và cơ quan.

Langrudi viết, “Nếu có một kênh pháp lý nào qua đó cho tôi có thể kiện, thì tôi đã không viết thư này làm chi.”

Ông giải thích, “Vào lúc này, một cuộc triển lãm trưng bày các biếm họa của họa sĩ Emad Hajjaj, người Jordan, đang thực hiện ở Palestine Museum of Contemporary Art (Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Đương Đại Palestine), và được thực hiện với cùng tựa đề với cuốn tiểu thuyết của tôi ‘The Parade on the Hollow Ground’ (Cuộc Diễn Hành Trên Vùng Đất Lõm) mà không ai xin phép tôi. Làm như thế là tấn công quyền của người khác.”

Langrudi giải thích, “Các bài thơ của tôi được đọc trên đài phát thanh mà không nói tên tác giả, các báo trích đoạn sách của tôi bất hợp pháp với các tên giả, và đôi khi mới ghi tên thật của tôi. Một cuốn phim ngắn lại sản xuất mang tựa đề ‘The Parade on the Hollow Ground’.”

Ông thêm, “Làm cứ kiểu như thế thì đúng là một cuộc diễn hành trên vùng đất lõm! Nếu có cơ quan thẩm quyền pháp lý nào, thì tôi đã kiện rồi.”