TIN... TỨC THƠ

Poet to serenade rail passengers

Nhà thơ sẽ giúp vui hành khách xe lửa

Bản Tin PTH

 

 
 


 

 


LONDON, Aug. 13 (UPI) -- A British train company’s decision to hire a poet to soothe stressed riders is being scorned by a commuter group, it was reported Monday.

The money spent by First Great Western to hire a poet for the platform would be better spent improving services, said Susan Westlake of Ox Rail Action. Passengers stressed over train delays are unlikely to be impressed by poetry readings, Westlake said.

Great Western has hired poet Sally Crabtree, 42, to give daily performances on platforms at eight stations including Oxford, the Daily Mail reported.

Crabtree will read from under a portable copper tree decorated with objects related to her poetry and songs. Passengers will be invited to choose an object and hand it to Crabtree, who in turn will serenade the passenger, the Mail reported.

http://www.upi.com/NewsTrack/

 

 

Last modified on 08/13/2007 8:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONDON, Aug. 13 (UPI) – Quyết định của một công ty xe lửa Anh Quốc để thuê một nhà thơ giúp vui cho các hành khách bị căng  thẳng đã bị quở trách bởi một tổ chức về lưu thông, theo các bản tin hôm Thứ Hai.

Tiền chi xài bởi công ty First Great Western để thuê một nhà thơ trình diễn lý ra nên xài tốt hơn để cải tiến dịch vụ, theo lời bà Susan Westlake của Ox Rail Action. Bà nói, hành khách căng thẳng vì trễ nãi xe lửa thì không có vẻ gì hào hứng với việc nghe đọc thơ.

Hãng Great Western đã thuê nhà thơ Sally Crabtree, 42 tuổi, thực hiện các buổi trình diễn hàng ngày tại 8 trạm xe lửa, kể cả trạm Oxford, theo báo Daily Mail.

Crabtree sẽ đọc trong khi đứng dưới một cây bằng đồng mang theo được, với trên cây trang trí những vật liên hệ tới thơ và nhạc của cô. Hàng khách sẽ được mời chọn một vật trên cây và trao cho Crabtree, và cô sẽ đọc giúp vui cho hành khách, theo báo này.