TIN... TỨ`C THƠ

Fans of Poet William McGonagall Denied Statue in his Honor

Người ái mộ nhà thơ William McGonnagall bác bỏ pho tượng vinh danh ông

Bản Tin PTH

 

 

 
 

 

 

 

This post was written by Laura Smith on 31 July, 2007

The Scottish literary establishment has denied plans for a memorial to the poet William McGonagall, unofficially known as the worst published poet of all time. Fans of the horrible writer wanted to see a memorial constructed at the Writers Museum in Edinburg alongside Robert Burns, Robert Louis Stevenson, and Sir Walter Scott. Though plaques have been constructed in McGonagall’s home town of Edinburgh and his adopted city of Dundee, there are no statues of the poet. Those who oppose the memorial say that the fan support is due to mockery rather than appreciation, poking fun at McGonagall’s lack of talent that he himself found to be on the same level as Shakespeare’s work. These are the same fans who give regular recitals of his poetry and the celebration of McGonagall night, a parody of the Burns supper that marks the respected poet’s birthday with Scotch whisky. Instead, they eat a meal back to front staring with the dessert and ending with the starter.

McGonagall was born in March 1825 to Irish parents who moved to Scotland to raise their family. His father worked in the cotton industry in Edinburgh where they stayed for eight years. William was the youngest and was sent to school where he got himself into trouble. He later worked in the mill for a few years before his father taught him how to use a handloom. He had a great passion for the stage, especially works by William Shakespeare and often performed in the Theatre Royal Dundee as Macbeth, Hamlet, Othello, and Richard III. In 1877, he took up writing, and his first piece was written to the Rev. George Gilfillan to the Weekly News using only his initials to identify himself with. He later went on to write an address to Robert Burns, and the Queen which earned him Royal Patronage.

His work was so bad, however, that he carried an umbrella with him to protect him from the rotten tomatoes which were thrown whenever he recited his work. His most famous work is a poem titled “The Railway Bridge of the Silvery Tay” which required a rewrite when the bridge collapsed in 1879. Despite his reputation, he remained in print until his death in 1902. Now his fans are hoping he can get the credit they believe he deserves.

http://www.bloggernews.net/19036

 

 

 

Last modified on 08/01/2007 8:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tin viết bởi Laura Smith, ngày 31-7-2007

Văn giới Tô Cách Lan đã bác bỏ kế hoạch dựng một tượng đài cho nhà thơ William McGonnagall, người một cách không chính thức được biết như là nhà thơ có tác phẩm in dở nhất trong mọi thời đại. Những người ái mộ nhà thơ kinh khủng này muốn thấy một tượng đài dựng trong Viện Bảo Tàng Nhà Văn tại Edinburg bên cạnh Robert Burns, Robert Louis Stevenson, và Sir Walter Scott. Mặc dù các tấm biển đồng đã làm xong tại Edinburgh, thị trấn nhà của McGonagall, và thị trấn Dundee nơi sau đó ông tới ngụ, nhưng vẫn chưa có tượng nào của thi sĩ. Những người chống tượng đài nói rằng sự ủng hộ của người ái mộ là giễu thôi, chứ không phải thích thơ [của cố thi sĩ này], chọc quê thi ca quá dở của McGonagall rằng chính ông này tự thấy mình đứng ngang hàng với các tác phẩm của Shakespeare. Họ cũng là những người thường xuyên tổ chức đọc thơ của ông và làm lễ hội đêm McGonagall, nhái theo buổi tiệc thơ của [cố thi sĩ tài năng] Burns trong đó ăn mừng sinh nhật của nhà thơ bằng rượu Scotch whisky. Thay vào đó, họ ăn bữa ăn ngược – bắt đầu bữa ăn bằng món tráng miệng và kết thúc bằng món khởi đầu.

McGonagall sinh tháng 3-1825; bố mẹ là người Ái Nhĩ Lan đã dọn tới Tô Cách Lan để nuôi gia đình họ. Cha ông làm việc trong ngành bông sợi ở Edinburgh, nơi ông cư trú tới 8 năm. William là đứa con út và được đưa vào trường, nơi ông tự đưa vào rắc rối. Ông sau đó làm việc trong xưởng bông sợi vài năm trước khi cha ông dạy ông cách dùng máy dệt.

Ông có đam mê lớn về kịch, đặc biệt các tác phẩm của William Shakespeare và thường trình diễn trong rạp Theatre Royal Dundee như các vở Macbeth, Hamlet, Othello, và Richard III. Năm 1877, ông cầm bút sáng tác, và tác phẩm đầu tiên của ông được gửi tới Mục Sư George Gilfillan trên tuần báo Weekly News, chỉ dùng chữ ký tên tắt để làm bút danh. Ông sau đó viết một bản văn tới Robert Burns, và [tới] Nữ Hoàng và điều này giúp ông có được Bảo Trợ Hoàng Gia.

Tuy nhiên, thơ của ông quá dở, tới nổi ông phải mang theo chiếc dù để tự che để khỏi bị cà chua thối ném trúng bất cứ khi nào ông đọc thơ của ông. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là bài thơ nhan đề “The Railway Bridge of the Silvery Tay” (Chiếc Cầu Xe Lửa Trên SôngTay Màu Bạc) mà bài này đòi hỏi viết lại, khi chiếc cầu sụp năm 1879. Bất kể khét tiếng thơ dở, ông vẫn in thơ cho tới khi từ trần năm 1902. Bây giờ thì những người ái mộ ông hy vọng ông có thể có điểm mà họ tin là ông xứng đáng có được.