TIN... TỨC THƠ

Don McKay and Charles Wright win prestigious poetry prizes at star-studded gala

Don McKay và Charles Wright thắng các giải thơ uy tín

Bản Tin PTH

 

 
 

 

 

 

Wed Jun 6, 11:33 PM ET

TORONTO (CP) - Don McKay and Charles Wright were awarded the prestigious Griffin Poetry Prizes Wednesday at a splashy Toronto ceremony that attracted a who's who of Canadian literary icons.

The $100,000 award, worth $50,000 each to a Canadian and an international recipient, is among the most lucrative poetry prizes in the world.

The audience in Toronto's trendy Distillery District errupted in applause as McKay received his award.

The 65-year-old poet called his victory a "deeply moving experience."

McKay won for Strike/Slip, his eleventh book of poetry.

The British Columbia writer is considered Canada's top nature poet. He is the winner of two Governor General's Literary Awards for Poetry.

The international prize winner, Wright, is a prolific poet and professor who received the 1998 Pulitzer Prize for Poetry. He was honoured for his book of poetry, Tramp in Flames.

The Griffin Poetry Prize was launched seven years ago by Toronto businessman Scott Griffin and a group of writers including Margaret Atwood and Michael Ondaatje, both of whom were present at Wednesday's ceremony.

In each category, the prize is for the best collection of poetry in English published during the preceding year.

Other Canadians shortlisted for this year's Griffin prize included Ken Babstock and Priscila Uppal.

This year, judges read 483 books of poetry, including 18 translations, received from 15 countries.

 

 

 

Last modified on 06/07/2007 7:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 06 - 06 - 2007

TORONTO (CP) - Don McKay và Charles Wright đã được trao các giải thi ca uy tín Griffin Poetry Prizes hôm Thứ Tư tại một buổi lễ tưng bừng ở Toronto với tham dự của nhiều nhân vật biểu tượng văn học Canada.

Giải trị giá 100,000$, chia đôi làm 50,000$ cho một nhà thơ Canada và một ngoại quốc, trong nhóm các giải thơ cao giá nhất ở thế giới.

Cử tọa tại khu phố Distillery District thời thượng ở Toronto bùng lên hoan hô khi McKay nhận giải.

Nhà thơ 65 tuổi gọi chiến thắng của ông là một :kinh nghiệm xúc động sâu sắc.”

McKay thắng giải nhờ Strike/Slip, thi tập thứ 11 của ông. Nhà văn ngụ cư ở British Columbia này được xem như là nhà thơ về thiên nhiên thượng thặng của Canada. Ông là người thắng 2 giải thơ của Thống Đốc - Governor General's Literary Awards for Poetry.

Wright, người ngoại quốc thắng giải, là một giáo sư và là một nhà thơ nhiều tác phẩm; ông từng thắng Giải Pulitzer Về Thơ 1998. Ông được vinh danh với thi tập Tramp in Flames.

Giải thơ Griffin Poetry Prize tung ra 7 năm trước bởi doanh gia Scott Griffin của Toronto, và một nhóm nhà văn trong đó có Margaret Atwood và Michael Ondaatje, cả hai đều xuất hiện trong buổi lễ  hôm Thứ Tư.

Trong mỗi lĩnh vực của giải, giải sẽ trao cho thi tập xuất sắc nhất viết bằng Anh ngữ và xuất bản trong năm trước đó.

Trong các nhà thơ Canada khác được xét cho giải Griffin năm nay còn có Ken Babstock và Priscila Uppal.

Năm nay, ban giám khảo đã đọc 483 tập thơ, trong đó có 18 bản dịch, nhận được từ 15 quốc gia.