TIN... TỨC THƠ

Poetry-only shop well-versed in success

Chỉ bán các tập thơ, tiệm sách cũng khéo thành công

Bản tin PTH

 

 
 


 

 

But for Open Books' owners, the most valuable rewards are not financial

By JOHN MARSHALL

The sales floor is just 480 square feet, the stock is just 9,000 titles, but somehow married poets J.W. Marshall and Christine Deavel actually make a living in Seattle running one of the country's two poetry-only bookstores.

 Those seeking an encouraging antidote to the gloomy Associated Press national survey on reading can find it at Open Books: A Poem Emporium. This specialty bookstore is located in a small Wallingford bungalow on North 45th Street, where the air is often thick with the smell of frying food wafting over from the nearby Dick's Drive-In.

For a dozen years, the two proprietors have operated their verse house with steady sales that bring in what the 55-year-old Marshall describes as "low six figures." Open Books has always made a profit.

"It pays for itself and then some," he said Tuesday afternoon when the store had sold 16 books in four hours. "It has to. If it operates at a loss, it goes away."

Open Books seems a throwback to another era, maybe another century. All of the ledgers are still hand-written, one of the personable co-owners is always stationed at the front desk. The one concession to modernity is the store's rudimentary Web site (openpoetrybooks.com) that lists store information and events and some featured titles. But it can't take orders.

The couple is currently remodeling their bungalow, where the store occupies the basement. They plan to move in soon. "It is part of our home life," Deavel, 49, said. "It's about to be our home."

She concedes that stories like the AP report are disheartening, although not surprising to those who love books, as she and her husband do.

"Most people in the book business know they will not make a lot of money," Deavel says. "There's never been a bubble burst here -- we never had a bubble. We find other rewards. There are still poetry lovers. Just a few minutes ago, I had a conversation with someone about Robinson Jeffers and Emily Dickinson. That is a form of payment for me."

Seattle Post-Intelligencer
http://seattlepi.nwsource.com/books/

 

 

 

Last modified on 08/29/2007 10:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME

 

 

 

 

 

 


Nhưng với các chủ tiệm Open  Books, phần thưởng giá trị nhất không phải là tài chánh

Bản tin viết bởi John Marshall

Diện tích tiệm sách chỉ rộng 480 square-feet, với 9,000 đầu sách, nhưng cặp vợ chồng thi sĩ J.W. Marshall và Christine Deavel đã thực sự mưu sinh ở Seattle bằng cách điều hành một trong 2 tiệm sách tại Hoa Kỳ chỉ duy bán thơ thôi.

Những ai muốn tìm liều thuốc khích lệ đối với bản thăm dò toàn quốc u ám của AP về tình hình đọc có thể tìm thấy nó ở tiệm Open Books: A Poem Emporium. Tiệm sách chuyên biệt này tọa lạc trong một căn nhà nhỏ ở thị xã Wallingford trên đường North 45th Street, nơi không khí thường dầy đặc với mùi thức ăn chiên xào phảng phất từ tiệm Dick's Drive-In kế bên.

Trong một tá năm qua, hai người chủ đã điều hành tiệm sách thơ của họ với thương vụ đều đặn, mang vào cái mà nhà thơ 55 tuổi Marshall mô tả là “sáu hàng số, thấp.” Tiệm Open Books luôn luôn có lới.

“Tiệm tự chi trả được cho nó và rồi vài thứ khác,” theo lời Marshall hồi chiều Thứ Ba khi tiệm đã bán được 16 cuốn trong 4 giờ đồng hồ. “Nó phải thế. Nếu nó mà lỗ, thì phải biến mất rồi.”

Tiệm Open Books như dường một cổ vật của thời kỳ khác, có thể một thế kỷ khác. Tất cả các sổ sách đều viết tay, một trong những người đồng chủ nhân này luôn luôn có mặt ở quầy phía trước. Một nhượng bộ cho thời hiện đại là một trang web thô sơ của tiệm (openpoetrybooks.com) trong đó ghi các thông tin về tiệm, các sự kiện và vài đầu sách nổi bật. Nhưng trang web này không nhận đơn đặt mua.

Cặp vợ chồng này đang tái thiết lại căn nhà này, nơi tiệm chiếm tầng hầm dưới. Họ dự định sắp dọn vào ở. Deavel, 49 tuổi, nói, “Đó là một phần trong đời sống tại gia của chúng tôi. Đó là căn nhà chúng tôi.

Bà nhìn nhận rằng các bản tin như bản phúc trình của AP thì buồn thảm, mặc dù không ngạc nhiên gì  đối với những người yêu sách, như bà và chồng bà.

Deavel nói, “Hầu hết những người trong nghề sách đều biết họ sẽ không kiếm nhiều tiền nổi. Chưa bao giờ có một bong bóng nào bùng vỡ nơi đây – chúng ta chưa bao giờ có bong bóng. Chúng tôi tìm thấy những phần thưởng khác. Vẫn còn những người yêu thơ. Vài phút trước đây, tôi vừa nói chuyện với một người nào đó về Robinson Jeffers và Emily Dickinson. Đó là một hình thức chi trả cho tôi.”