TIN... TỨC THƠ

Charles Simic is nation's new poet laureate

Charles Simic sẽ giữ chức thi hào mới cho Hoa Kỳ

Bản Tin PTH

 

 
 

 

 

 

Banner day for outstanding poet Charles Simic. He was named the 15th poet laureate of the United States and then won the $100,000 Wallace Stevens Award from the Academy of American Poets.

"Now I just have to break a leg. It's just too much luck,'' the 69-year-old Simic said in a telephone interview with Bloomberg. "I'm just overwhelmed by the amount of good luck, being a superstitious person.''

Luck might account for 0.999999% of the recognition he's received over the years. The Belgrade-born bard won the Pulitzer Prize (1990 for The World Doesn't End: Prose Poems) and most every other major poetry prize. Simic, who emigrated to the United States with his family in 1954, also received a $500,000 MacArthur Foundation "genius'' grant for 1984-1989.

The Washington Post and New York Times have filed profiles of the poet the Times calls a "surrealist with a dark view." He succeeds Donald Hall.

http://blogs.usatoday.com/ondeadline/

His distinctive timbre was heard in a short poem (he usually writes short ones) called Fear -

Fear passes from man to man
Unknowing,
As one leaf passes its shudder
To another.
All at once the whole tree is trembling.
And there is no sign of the wind.

http://blogs.guardian.co.uk/books/

 

 

 

Last modified on 08/07/2007 11:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đáng nhớ cho nhà thơ tài ba Charles Simic. Ông được phong chức thi hào thứ 15 của Hoa Kỳ và rồi thắng Giải Wallace Stevens Award, kèm với 100,000 đô, từ Viện Hàn Lâm Các Thi Sĩ Hoa Kỳ.
 
Nhà thơ 69 tuổi Simic nói qua cuộc phỏng vấn điện thoại với thông tấn Bloomberg, “Bây giờ tôi phải có lời ước làm cho xứng đáng. Vì đã quá nhiều may mắn rồi. Tôi bị tràn ngập bởi may mắn, hên tới nổi thành một người  dị đoan.”

May mắn có thể chỉ chiếm có 0.999999% trong những vinh dự ông nhận được qua nhiều năm. Nhà thơ ra đời ở Belgrade (Nam Tư), đã thắng Giải Pulitzer năm 1990 với thi tập “The World Doesn't End: Prose Poems,” và đã thắng gần như tất cả các giải thi ca lớn. Simic, người di cư vào Mỹ với gia đình năm 1954, cũng đã nhận khoản tài trợ “thiên tài” 500,000 đô la từ hội MacArthur Foundation cho thời kỳ 1984-1989.

Hai báo The Washington Post và New York Times đã viết về nhà thơ này, người mà tờ N.Y. Times mệnh danh là một “nhà siêu thực với cái nhìn sẫm tối.” Ông sẽ thay nhà thơ Donald Hall [ở chức thi hào, cương vị có trách nhiệm quảng bá thi ca trên khắp Hoa Kỳ].

http://blogs.usatoday.com/ondeadline/

Văn phong riêng biệt của ông có thể thấy trong một bài thơ ngắn (ông thường viết các bài thơ ngắn) có nhan đề là Nỗi Sợ:

Nỗi Sợ truyền từ người sang người
Không hay biết,
Như chiếc lá truyền cái run rẩy
Sang chiếc lá khác.

Tức khắc toàn thân cây run rẩy.
Và không thấy chút gió nào.

http://blogs.guardian.co.uk/books/