TIN... TỨC THƠ

Canada to celebrate Iranian poet

Canada Sẽ Vinh Danh Một Nhà Thơ Iran

Bản tin PTH

 

 
 


 

 

Wed, 13 Jun 2007 01:45:52

Canada plans to hold a special ceremony to mark the 800th birth anniversary of the towering figure of the world literature, Mowlavi.

Organized by the Sacred Wisdom Center, "Soul on Fire: Passion and Poetry of Mowlavi' will bring the Iranian poet's timeless message of humanism and love to Canada.

Evening Mowlavi readings by the prominent American poet, Coleman Barks, from his own translations is also part of the scheduled programs on the sidelines of the event.

In the past thirty years, Barks has produced 18 volumes of Mowlavi's translated works, with The Essential Rumi selling more than half a million copies worldwide.

During the day, the distinguished Mowlavi translator Andrew Harvey will also lead an experiential workshop on passion and wisdom in Mowlavi's works.

As part of worldwide celebrations during UNESCO's 2007 "International Year of Mowlavi", the event is set to run on June 30 at the River Run Center in Guelph.

Jalal ad-Din Mohammad Balkhi (known as Mowlavi) was born on September 30, 1207. His major work is 'Masnavi', a six-volume poem considered by many to be one of the greatest works of both Islamic mysticism and Persian literature.

Mowlavi's other masterpiece is the Divan-e Shams, named in honor of his spiritual guide Shams Tabrizi, comprising some 40,000 verses.

http://www.presstv.ir/detail.aspx

 

 

 

Last modified on 06/13/2007 4:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 
 
 

 

 

 

 


Bản tin hôm Thứ Tư 13-6-2007

Canada dự tính tổ chức một buổi lễ đặc biệt để ghi dấu 800 năm ngày sinh của một văn tài thế giới, Mowlavi.

Được tổ chức bởi Sacred Wisdom Center, lễ hội “Soul on Fire: Passion and Poetry of Mowlavi” (Linh Hồn Trên Lửa: Đam Mê và Thi Ca của Mowlavi) sẽ mang thông điệp bất tử của nhà thơ Iran này về nhân đạo và tình yêu tới Canada.

Các đêm đọc thơ Mowlavi bởi nhà thơ tên tuổi Hoa Kỳ Coleman Barks từ chính bản dịch của ông cũng là một phần của các chương trình đã định vào bên lề lễ hội.

Trong ba mươi năm qua, Barks đã hoàn tất 18 tập các bản dịch tác phẩm của Mowlavi, với The Essential Rumi bán hơn nửa triệu ấn bản toàn cầu.

Trong ngày, Andrew Harvey, một dịch giả xuất sắc về Mowlavi, cũng sẽ hướng dẫn một  hội thảo về đam mê và trí tuệ trong các tác phẩm của Mowlavi.

Là một phần trong chương trình toàn cầu của UNESCO năm 2007, “Năm Quốc Tế về Mowlavi,” lễ hội sẽ tổ chức vào ngày 30-6-2007 tại River Run Center ở Guelph.

Jalal ad-Din Mohammad Balkhi (bút hiệu là Mowlavi) sinh ngày 30-9-1207. Tác phẩm chính của ông là ‘Masnavi’, một tuyển tập thơ 6 tập  được nhiều người xem như một trong những tác phẩm lớn nhất của cả nền văn chương Ba Tư và nền huyền học Hồi Giáo.

Tác phẩm lớn khác của Mowlavi là Divan-e Shams, được đặt  theo tên Shams Tabrizi, vị hướng dẫn tinh thần của ông, gồm khoảng 40,000 bài thơ.