TIN... TỨC THƠ

Cont Writers at Havana Intl Poetry Festival

Các Nhà Văn Các Châu Lục Dự Lễ Hội Thi Ca Quốc Tế Havana

Bản Tin PTH

 

 
 


 

 

Havana, May 28 (Prensa Latina) Some 200 poets from all five continents planted a tree to honor poetry as prelude of Havana International Poetry Festival Monday, celebrated annually at Havana city.

The literary festival, to happen until June 2 dedicated to Africa and the Caribbean Islands, will be formally inaugurated Tuesday during the signing of twining agreements with other similar events in the world, including those held in Washington (United States), Granada (Spain), Bucharest (Romania) Sweden and Mexico, among others.

Cities like Milan, Roma, Bucharest and Brasilia will carried out simultaneous text readings to guarantee multiple and diverse projection of the event, say event organizers.

It is planned to honor literature celebrities of the region like Haitian Jacques Roumain (1907-1944), Aime Cesaire (1913) and Cuban Nicolas Guillen (1902-1989).

Havana International Poetry Festival President Rogelio Martinez Fure highlighted the need of honoring African Continent, "scene where the most ancient poetic traditions of humanity were developed."

The Festival will count with book presentations, audiovisual exhibitions and Association of Poets for Peace, considered by its authors as "the most transcendent conceptual core of the encounter."

http://www.plenglish.com/Article.asp

 

 

 

Last modified on 05/31/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Havana, ngày 28-5 (thông tấn Prensa Latina) – Khoảng 200 nhà thơ từ 5 châu đã tới trồng một cây để vinh danh thi ca trong nghi lễ chuẩn bị cho Lễ Hội Thi Ca Quốc Tế Havana hôm Thứ Hai, được ăn mừng hàng năm ở thành phố Havana.

Lễ hội văn chương này dự kiến kéo dài tới ngày 2-6-2007 tập trung chủ đề về Châu Phi và vùng Đảo Caribbean, đã chính thức khai mạc hôm Thứ Ba trong buổi lễ ký kết các thỏa ước tương tự cũng thực hiện trong các lễ hội tương tự trên thế giới, trong đó có các lễ hội thực hiện ở Washington (Hoa Kỳ), Granada (Tây Ban Nha), Bucharest (Romania), Thụy Điển và Mexico, cũng như các nơi khác.

Các thành phố như Milan, Roma, Bucharest và Brasilia sẽ làm các buổi lễ đọc thơ đồng thời để bảo đảm bầu khí đa dạng của lễ hội, theo lời các nhóm tổ chức.
Lễ hội cũng sẽ vinh danh các văn tài khu vực như các người cầm bút Haiti là Jacques Roumain (1907-1944), Aime Cesaire (1913) và người Cuba là Nicolas Guillen (1902-1989).

Chủ Tịch Lễ Hội Thi Ca Quốc Tế Havana là Rogelio Martinez Fure đã nêu bật nhu cầu vinh danh lục địa Phi Châu, “nơi các truyền thống thi ca xưa cổ nhất của nhân loại được phát triển.”

Lễ Hội sẽ thực hiện với nhiều cuộc giới thiệu sách, triển lãm các băng hình và âm thanh, và cả Hội Các Nhà Thơ Vì Hòa Bình, được xét bởi các tác giả là “trọng tâm khái niệm thăng hoa nhất của cuộc hội ngộ.”