NHẠN BAY

Thơ dịch

 

 
 

 

 

 

Nhạn Bay

Nhạn bay trên không 
Bóng chìm đáy nước 
Nhạn không ý để dấu 
Nước không tâm lưu bóng. 

(Nhạn quá trường không 
Ảnh trầm hàn thủy 
Nhạn vô di tích chi ý 
Thủy vô lưu ảnh chi tâm.) 

HƯƠNG HẢI – Bản dịch HT Thanh Từ

 

Swallow Flying

In the sky, the swallow flies;
underwater its image shines.
The swallow has no intention to leave any trace; 
the water, no purpose to keep any image.

HUONG HAI (1628 – 1715) - Translated by Nguyên Giác

 

 

 

Last modified on 06/04/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC