CHỢ TRỜI

Thơ dịch

 

 
 

 

 

 

Khế Iêm
CHỢ TRỜI

bụi bậm
ngổn ngang nắng gió

thở chút hơi ngày hát cuồng

nghe ngóng
phế thải cả

xao xác, xao xác
chim muông bay

coi chừng hoàng hôn
đóng cửa lại

 

OPEN-AIR MARKET

dusty
disorderly, sunny and windy

breaths of days madly singing

listening
eliminating everything

fluttering, fluttering
birds fly about

beware of twilight
closing the door

Translated by DoVinh - Edited by Dr. Carol Compton

 

 

 

Last modified on 09/18/2007 07:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC