CÀ PHÊ

Thơ dịch

 

 
 

 

 

 

Khế Iêm
CÀ PHÊ

gác mái
con đò không
giả dụ vậy

ẩn dụ lời
đừng đùa bỡn với ký ức

nóng nảy

đã đến lúc phải chôn sống
cả hơi thở

tí tách
giọt cà phê rơi

 

COFFEE

set the oars
the empty ferry-boat
supposes such

metaphorical words
do not trifle with memory

irascible

it has come time to bury alive
breath itself

drip drop
the coffee drips

Translated by DoVinh - Edited by Dr. Carol Compton

 

 

 

Last modified on 09/13/2007 07:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC