mm

"Thơ Việt Chọn Lọc" (Selected Vietnamese Poetry) gồm 100 bài thơ của 60 nhà thơ Việt Nam, từ cổ điển đến hiện đại, 270 trang, in vào năm 2001, do dịch giả Vũ Đình Đỉnh chuyển dịch và chú giải.

Liên lạc
Mr. Dinh Vu, email: dvu123@gmail.com

 

Mục Lục

 

 

   
  ©2006 thotanhinhthuc.org. All rights reserved.