VŨ ĐÌNH ĐỈNH

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

 

MM

Dịch giả Vũ Đình Đỉnh

Sinh ngày mùng Một tháng Chạp năm 1934 tại thị xã Đáp Cầu, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh.  Ông đậu tú tài toán và theo học ban Toán Học Đại Cương trường Đại Học Hà nội.  Sau khi đất nước chia đôi ông theo trường vào Nam.  Năm 1956 ông được cấp học bổng quốc gia du học về y tế công cộng ở Hoa Kỳ.  Sau đó ông cũng đã nhận được học bổng của Trung Tâm Văn Hóa Đông Tây (East West Center), học bổng của Tổ Chức Tài Trợ Nhân Văn Hoa Kỳ (National Endowment for the Humanities) và học bổng của trường Đại Học Chicago.  Ông đã theo học tại các trường đại học University of North Carolina at Chapel Hill, University of Chicago, và University of Hawaii.  Ông tốt nghiệp năm 1977 tại đại học Hawaii với luận án tiến sĩ “Respiratory Diseases and Their Association with Aeroallergens in a Hawaiian Community” (Sự Liên Hệ Giữa Các Bệnh Đường Hô Hấp Và Vi Tinh Thể Dị Ứng Trong Cộng Đồng Hawaii).

Sau khi bỏ cấm vận năm 1993 ông đã có dịp về thăm quê hương và mua được một số tài liệu về sử và văn học Việt Nam khó kiếm ở Hoa Kỳ.  Ông đã tự tu học về văn học và thi ca nước nhà và nhận thấy có những cái hay cái đẹp cần được giới thiệu với người ngoại quốc.  Cuốn sách song ngữ Selected Vietnamese Poetry ra đời với mục đích đó.  Sách gồm 100 bài thơ chọn lọc trong số hơn 60 tác giả quen thuộc qua mười thế kỷ bắt đầu từ “Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư” của Lý Thường Kiệt cho tới “Thuyền và Biển” của Xuân Quỳnh cuối thế kỷ thứ hai mươi. Các bài thơ được xếp loại theo bẩy đề tài: 

Chapter I: The Land We Love (Đất Nước Mến Yêu);

Chapter II; Patriotic Appeals (Lòng Yêu Nước);

Chapter III: Family Ties (Liên Hệ Gia Đình);

Chapter IV: Love: Vietnamese Style (Tình Yêu Trong Thi Ca Việt Nam);

Chapter V: Human Nature (Tình Người);

Chapter VI: War-Peace-Spirituality (Chiến Tranh-Hòa Bình-Thế Giới Tinh Thần;

Chapter VII: Social Celebration (Thơ Lễ Hội). 

Về thi ca Việt Nam ông cũng đã tìm được những bài thơ cổ trong văn chương Trung Hoa và văn chương Pháp ít người Việt chúng ta biết đến mà Tản Đà và Xuân Diệu đã dùng làm tài liệu soạn thảo những bài thơ nổi tiếng “Chim Họa Mi Trong Lồng” và “Yêu”.  Ông hiện nay đã nghỉ hưu tại San Antonio, Texas cùng với bà Xã đang hành nghề dược sĩ và vẫn tiếp tục tìm hiểu và viết về thi văn Việt Nam mặc dầu sức khỏe không còn được như ý muốn.

 

 

 

 

 

 

Last modified on 08/22/2007 7:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC