TRẦN VŨ LIÊN TÂM

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

 

mm

 

 

Trần Vũ  Liên Tâm
(Michelle Tran)

She was born in Pleiku, Vietnam, in 1981, and came to United States in 1993. Bachelor of English, 2006; Master of Business Administration, 2009. She's a working writer in Roanoke, VA. Her Vietnamese writings have appeared in various magazines of VSA, Lua Viet, and Ket Doan. In addition, she was on the editor panel of Trinhnu.net. Lien-Tam had self-published "Tâm", a private  poetry collection,  in May 2006.

 

Tên: Michelle Tran
Bút Hiệu: Trần Vũ Liên Tâm
Sinh ngày 06 tháng 10 năm 1981
Sinh Quán: Pleiku, Việt Nam (rời năm 10 tuổi)
Trú Quán: Roanoke, VA
Cử Nhân Văn Chương (2006, Roanoke College)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on 08/04/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC