TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Sinh ra và lớn lên ở Nha Trang. Rời Việt Nam 1989. Đang sống và làm việc tại California, Hoa Kỳ. Có bài góp đăng trên Tạp Chí Thơ, Chủ Đề, Hợp Lưu, tạp chí Phố Văn. Đã in chung tuyển tập thơ 12 tác giả "Khoảng Cách Không Mầu" Văn Tuyển 2002

Khi mới lớn tôi thích ngẩn ngơ với bao câu thơ vần và bị mất ngủ lúc ngòi viết chạm tới vần, luật. Đam mê những bài thơ tự do đến gầy guộc trong giai đoạn kế tiếp. Gần đây tôi gặp thơ tân hình thức trong thế giới bao la mới lạ, sự cảm nhận bấy nay đã đưa dắt tôi đến niềm tin mạnh mẽ: từng mảnh quá khứ, mẫu chuyện, khát khao, tiếng cười, nỗi đau, cảm xúc của mọi người, của tôi được dễ dàng kể lể, chia sẻ ân cần cùng cuộc đời qua thơ tân hình thức .

 

mm

 

 

 

02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org. www.thotanhinhthuc.org.
HOME