TRẦN LỆ THỦY

Tiểu sử

 

 
 

 

 

Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn.
Kỹ sư chuyên viên điện toán từ năm 1986 đến bây giờ.
M.S. Management and Computer Science (cao học điện toán), Webster University, Missouri (1992).

Bắt đầu làm thơ tân hình thức là do anh Khế Iêm khuyến khích và do nghề nghiệp tạo ra thơ. Mỗi tuần đọc sáu bài thơ thì tự nhiên thấy thơ tân hình thức cũng hay quá nên nguệch ngoạc vài câu. Nơi tôi làm việc nhìn qua bên kia đường là một khu rừng lá đổi mầu vào mùa thu và cây lá khẳng khiu vào mùa đông dễ làm tôi mềm lòng và rưng rưng buồn.

 

mm

 

 

 

02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org. www.thotanhinhthuc.org.
HOME