TRẦN CỐĐÔ

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Tại sao tôi làm thơ ?

Tôi làm thơ tự thủa mười hai
Giấy trắng học trò in mộng trai
Thơ sưởi ấm tôi đêm biệt xứ
Thơ nồng men rượu những canh dài

Loại format của thơ thân hình thức phóng khoáng hơn các format của thơ cổ (ex. Lục Bát, Đường). Biểu lộ ngay cái hứng của nhà thơ. Có lẽ thơ format này gần giống với thơ của Nguyên Sa Trần Bích Lan và Vũ Hoàng Chương. Tôi cũng thích loại thơ này mặc dù có nhiều khi người đọc lên không hiểu lắm vì khó ngâm

 

 

 

02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org. www.thotanhinhthuc.org.
HOME