TPKỲ

Tiểu Sử

 

 
 

 

 


Sinh, 1951, và cư trú tại Đà Nẵng.
Đã ấn hành tập thơ ‘Lá Cây Xanh Từ Em’, 1989.
Hiện nghiên cứu về nghệ thuật Chàm.

 

 

mm

 

 

 

Last modified on 04/08/2007 9:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC