THIỀN ĐĂNG

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

 


Tên thật:  Nguyễn Quang Tịnh
Tốt nghiệp Ngành Đông phương học, Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Hiện sống và làm
việc ở Đồng Nai.

 

 

mm

 

 

 

 

02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 - 2006 www.thotanhinhthuc.org. www.thotanhinhthuc.org.
HOME