THÁI TUẤN

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Họa sĩ Thái Tuấn, tên thật là Nguyễn xuân Công, sinh tại Hà Nội năm 1918, cùng thời với họa sĩ Nguyễn tư Nghiêm.

Đã theo học trường Mỹ Thuật Đông Dương, Hà Nội, nhưng bỏ ngang và tự học. Thời kháng chiến chống Pháp, ông về quê quán ở Thanh Hóa và quan hệ thân thiết với các nhà văn, nhà thơ: Hồ Dzếnh, Quang Dũng, Thanh Châu, Nguyễn Tuân.

Di cư vào Sài Gòn năm 1954, ông bắt đầu sáng tác hội họa từ đó. Và viết nhiều tiểu luận, xuất bản thành sách « Câu chuyện Hội Họa » Cảo Thơm xuất bản. Triển lãm lần đầu tại Pháp Văn Đồng Minh Hội, Sài Gòn, 1958, sau đó nhiều lần khác khắp nơi trên thế giới. Thái Tuấn là một khuôn mặt tiêu biểu cho nền hội họa miền Nam trước 1975.

Năm 1984 ông sang Pháp, theo diện đoàn tụ gia đình. Hiện sống và tiếp tục vẽ tại Orléans. Thỉnh thoảng về Thành Phố Hồ Chí Minh sinh hoạt với giới hội họa trong nước.

Đặng Tiến
12/31/2004

 

mm

 

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org. www.thotanhinhthuc.org.
HOME

 

 

 

 

Last modified onLast modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org. Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006