QUỐC SINH

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Sinh năm 1974. Quê Phú Thọ, Hòn Khói, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Tốt nghiệp Ngữ văn và Báo chí, Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1996. Hiện đang dạy học tại Việt Nam.

Cảm Nhận Tân Hình Thức:

Tôi đặc biệt thích thú đối với NHẠC trong thơ. Mỗi bài thơ sẽ hát trong người đọc một bài nhạc ngôn ngữ. Lục bát và các kiểu thơ quen biết khác thật khó mà hát mới lên được cho thơ tiếng Việt. Tôi quan tâm đến thơ, vì thơ cho tôi thấy MỘT TÔI SÁNG TẠO. Và tôi đặc biệt quan tâm thơ tôi sẽ buông chảy thành những bài nhạc ngôn ngữ sáng tạo, tự do, rực mới…
1 / 2004

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME