PHAN TẤN HẢI

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Sinh năm 1952 tại Sài Gòn. Quê cha Hà Tĩnh, quê mẹ Nha Trang định cư: quận Cam (USA).

Làm thơ, viết truyện, dịch thuật. Nhưng đang sống bằng nghề báo.

Đã xuất bản:

* Cậu Bé Và Hoa Mai (tập truyện ngắn, Nhân Văn 1986).
* Một Nơi Gọi Là Việt Nam (thơ, 1987).
* Vài Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ (biên khảo, Văn Nghệ 1990).

và đã hoàn thành một số tác phẩm biên khảo, dịch thuật khác nhưng chưa in thành bản giấy.

Cảm Nhận Tân Hình Thức:

Thơ Tân Hình Thức là một cánh cửa lớn, nơi bất kỳ ai cũng có thể vào được. Bạn chỉ cần đưa tay chụp lấy một mảnh của đời sống chung quanh, đưa lên thành chữ viết. Cho nên tự thân Thơ Tân Hình Thức đã mang tính phần mảnh, rời rạc, hư vỡ... vì mắt bạn và tay bạn chỉ có thể chụp được đời sống trong những mảng phần mảnh, những chút xíu rời rạc, những gì rất là hư vỡ. Đó là lý do vì sao Thơ Tân Hình Thức lại là cái gì rất là mới, bởi vì nó là tái tạo đời sống trong một cách tiếp cận đời sống hoàn toàn khác hẳn thi ca cũ. Chính cái phần mảnh, cái rời rạc, cái hư vỡ mới là đời sống thật... bởi vì bạn không cách nào chụp bắt được cái toàn bộ, cái toàn thể, cái nguyên vẹn của đời sống – bởi vì cuộc đời có nguyên vẹn thế đâu. Thơ Tân Hình Thức không đòi hỏi một kỹ xảo về chữ nghĩa, nên thể thơ này trong các năm gần đây đã trở thành cánh cửa lớn trong thi ca Hoa Kỳ. Về mặt xã hội, ảnh hưởng Thơ Tân Hình Thức mang tính bao dung cực kỳ to lớn. Vì như thế, bất kỳ ai viết chữ được cũng đều có thể trở thành nhà thơ Tân Hình Thức. Có nghĩa là, tất cả những gì trong ngôn ngữ loài người đều trở thành thơ. Và bất kỳ ai cũng đều trở thành nhà thơ, dù là người già hay trẻ em, dù là một triết gia đại trí thức hay các bà đọc báo lõm bõm ngoài chợ... và khi bạn đi ra phố, bạn sẽ nhìn thấy quanh mình ai cũng là nhà thơ. Không có gì tách rời khỏi thơ nữa, dù là vuông gạch góc phố, hay mảng tường loang lở đầu đường. Thơ Tân Hình Thức là cuộc cách mạng rất là nhân bản. Nó đã biến mọi thứ trên đời này thành thơ, biến mọi người thành nhà thơ. Và rồi, nó sẽ cứu được cả thế giới này thoát khỏi cái ác.

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME