PHAN ĐÌNH NGỌC CẨM

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Phan Đình Ngọc Cẩm, sinh năm 1977 tại Sài Gòn.
Nghề nghiệp: giáo viên.

Hiện nay đang theo học Cao học Quản Lý Giáo Dục (Education Administration) tại University of Hawaii, Hoa Kỳ.

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME