PHẠM TOÀN

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Tên cha mẹ cho: Phạm Toàn.
Năm sinh: Nhâm Thân (Khỉ 1932).
Ở Hà Nội và học từ bé ở Hà Nội, rồi 19-12 năm 1946 đi bộ đội luôn. Chính sách chuẩn bị tổng phản công (cuối 1951) cho phép đi học sư phạm cao đẳng. Được giải văn xuôi 1952 ở trường sư phạm, thẹn không ký tên thật, bạn bè xui ký Châu Diên, nhại phát âm tiếng Tàu của “Hút thuốc lá”.

Ông giáo kiêm nghề soạn sách giáo khoa, nhưng thích viết văn. Được giải thưởng truyện ngắn (2 bận hạng nhì năm 1959 và khuyến khích năm 1962). Có 2 truyện ngắn cũ mới in lại trong Toàn tập truyện ngắn VN thế kỷ 20.

Đã in 2 tập truyện ngắn: “Mái nhà ấm” (Văn học, 1959) “Con nhện vàng” (Thanh niên, 1962).

Đi thực tế học tập người lao động ở đoàn địa chất 32 (từ 1962-1964), và nhà máy xi măng Hải Phòng (1964-1966).

Trở lại hoàn toàn làm nghiên cứu Giáo dục Tiểu học từ 1967 cho đến ... quá ngày về hưu tới tận hôm nay thì phải, vì vẫn rất mê một công cuộc cải cách GD đích thực. (Cf. Phạm Toàn, Nghề dạy văn, 1991, Công nghệ dạy văn, 2000, Un bref apercu non-impartial sur l’education au Vietnam, Đại học Rennes 2 Pháp, 1967) và nhiều sách giáo khoa thực nghiệm hệ thống phương pháp mới, và có chừng 100 bài báo về Giáo dục cả loại nghiên cứu lẫn loại phổ cập viết và công bố trong các năm từ 2001 đến nay.

Một thời gian dài 40 năm không chịu viết văn, khi “thèm” quá thì dịch, Cf. Châu Diên, Chín mươi ba (V. Hugo) Văn học, H. 1982, 1995, Bay đêm (St-Ex), Văn học, H. 1986, Nhà tiên tri, Con trai của người, Vẻ đẹp đời (Kh. Gibral), Văn học, H, 1992, Sư tử (J. Kessel), Văn học, H, 1987, Cô chủ quán (K. Goldoni), Văn học, H. 1983, Ruồi (J. P. Sartre), Văn học, 1985... và nhiều thứ lặt vặt không nhớ hết...

Lại viết văn trở lại năm 2003, tiểu thuyết Người Sông Mê, Hội Nhà Văn, H. 2003 – in 2 lần), tái bản 2005. Hứa hẹn như đinh sắp đóng cột sẽ in nhiều nhiều nữa...

Ảnh gửi kèm, chọn mãi không được cái nào đẹp giai tý chút. Xin gửi vài cái bạn bè chụp những lúc vui chơi - người coi xin miễn bình luận.

Kính cáo,
Phạm Toàn (Châu Diên)

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME