PHẠM AN NHIÊN

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Quê quán Thái Bình, Bắc Viêt. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1975. Chủ bút tạp chí song ngữ NHÀ Magazine tại California. Những bút hiệu khác Phạm Ngọc, Vọng Âm, Nguyễn Khởi Nguyên. Thơ góp đăng trên Văn, Chủ Đề và Tiền Vệ.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Mùa Khát Vọng (thơ - nxb Đà Nẵng 2004)
- Tình Yêu Em Chưa Đủ Tuổi Nên Buồn (thơ – Văn Tuyển 2002)
- Tình Cờ (thơ – Văn Tuyển 2000)
- Nỗi Đam Mê Muộn Màng (thơ – HAT 1997)

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME