NGUYỄN VĂN VŨ

Tac Gia

 

 
 

 

 

mm


Sinh ngày 10 tháng 5 năm 1947 tại Đông Hà, Quảng Trị. Cha mất sớm (trước lúc chào đời) nên về sống ở quê mẹ tại Kim Long, thành phố Huế.

Đã tham gia các hoạt động văn học nghệ thuật từ thời còn chép tay, in roneo trên giấy học trò. Nhưng mãi đến sau năm 2000 mới ra đời được các tác phẩm thơ, nhạc như:  Soi mặt lúc nửa đêm (tập thơ); Tôi hát thơ tôi (tập nhạc); Ở đây mùa nào lá cũng rơi (tập thơ); Huế mùa hương lạ (Album nhạc)...

Hiện đang sống ở Huế, tham gia nhiều tác phẩm thơ nhạc trên các tạp chí và trang mạng văn học nghệ thuật trong và ngoài nước. Đang cảm nhận "tân hình thức Việt" là thể loại thơ đầy cảm hứng để sáng tác...