NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Sinh trưởng tại Huế. Hiện sống tại nam California, Hoa Kỳ. Bắt đầu viết từ năm 1985. Đã cộng tác với các tạp chí: Tuổi Hoa, Văn Học, Văn, Làng Văn, Hợp Lưu.

Đã góp mặt trong:

* Tuyển tập 18 nhà văn nữ hải ngoại Trăng Đất Khách ( Làng Văn 1987 ).
* 20 năm văn học Việt Nam hải ngoại 1975 – 1995.
* Truyện ngắn nữ hải ngoại Khung Trời Bỏ Lại ( nhà xuất bản Phụ nữ 2001).
* Chương trình Vietnamese short story đài BBC Luân đôn.

Tác phẩm đã xuất bản:

* Một Chút Hạnh Phúc Nhỏ 1998.

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME