NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Quê quán Hà Nội, sinh quán tại Nha Trang. Tốt nghiệp cử nhân Luật Khoa 1974. Bài thơ đầu tiên đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong năm 11 tuổi. Hiện sống và viết tại Sàigòn.

Tác phẩm đã xuất bản:

Trăm Năm (Văn Học – 1991)
Tặng Phẩm (Văn Học – 1991)
Tơ Tóc Cũng Buồn ( Văn Học – 1997)
Đêm Hoa (Văn Học – 1999)
Tự điển Anh-Việt-Hoa, soạn chung cùng Thanh Vân Nguyễn Duy Nhường (Văn Hoá Thanh Niên - 2001)
Những Buổi Sáng (Nhà Xuất Bản Trẻ - 2002)

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME