NGUYỄN THÁNH NGÃ

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thánh Ngã – Bút danh: Sinh năm [thật]; 1964 – Quê gốc Quảng Ngãi [lớn lên Đà Lạt] –

Tác phẩm đã xuất bản:* Nhớ xanh – 2001 [tập thơ]* Thơ & tôi – 2002 [tập thơ]* Nhìn từ đôi mắt khác – 2005 [tập thơ]* Thượng nguồn ngạc nhiên – 2005 [tập thơ]* Gõ – 2011 [tập thơ]* Thơ Haiku Nguyễn Thánh Ngã – 2014 [tập thơ]

Hiện sống và viết tại vùng núi Đà Lạt – Lâm Đồng

 

mm

 

 

 

Last modified on 06/11/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC