TIỂU SỬ

Nguyễn Tất Độ

 

 
 

 

 

Tên thật Nguyễn Tất Độ
Sinh ngày 05-06-1983
Sống tại Việt Nam

Quan niệm về thơ: " Với tôi thơ là không khí để thở, là phương tiện ðể giải bày bức xúc. Thơ Tân Hình Thức đã cho tôi một lối đi."

 

mm

Nhà thơ Nguyễn Tất Độ

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME