NGUYỄN PHƯỚC BẢO TIÊN

Tiểu Sử

 

 
 

 


Sinh năm 1955 tại Huế. Tốt nghiệp Y khoa Huế năm 1980, Master of Public năm 1998. Tốt nghiệp ngành chỉnh xương năm 2000. Viết trên báo của Sinh viên Huế từ năm 1974-1980. Hiện công tác với tạp chí Y khoa Hoa kỳ.

 

 

 

02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org. www.thotanhinhthuc.org.
HOME