NGUYỄN PHAN THỊNH

(1943-2007)

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Sinh 1943, Hà Nam. Mất ngày 27 tháng 5 - 2007, lúc 7 giờ 15, giờ Việt Nam. Hỏa táng vào ngày 30 tháng 5 - 2007.

Tác phẩm đã xuất bản:

* HƯ NGÔN, thơ, typo, Huế, 1969
* MƠ MỘT SÁNG MAI HỒNG,thơ, ronéo, Phan Rang, 1/1975
* LÃNG MẠN ĐỜI TRĂNG, thơ in chung, nxb Mũi Cà Mâu, 1989
* TÌNH CA MƯA, thơ, nxb Thanh Niên, 2002

Sáng tác, dịch thuật đã đăng trên các tạp chí:

* Trước 1975 : Mai, Tiểu Thuyết Tuần San, Văn,Văn Học,
Vấn Đề, Bách Khoa,...

* Sau 1975 : Mỹ Thuật Thời Nay,Tri Thức, Văn Nghệ Tp.HCM, Thế Giới Mới, Kiến Thức Ngày Nay,Văn Tuyển, Văn Chương (VN), Tạp Chí Thơ, Văn Học, Hợp Lưu, Khởi Hành, Thư Quán Bản Thảo, Tiền Vệ, Talawas, Wordbridge Magazine, The Writers Post (www.thewriterspost.net), Câu Lạc Bộ Thơ tân Hình Thức (www.thotanhinhthuc.org)...

Những bút hiệu khác:

Thăng Trầm, Nguyễn Phan, Sơn Ca, Quyên Quyên,…

Thơ sẽ in:

Thơ Viết Trên Vách Lửa
Suối Ở Đầu Non
Người, Đuôi và Sừng...

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME

 Ký họa của Bùi Quang Ngọc