NGUYỄN LƯƠNG BA

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Sinh năm 1944 tại làng Nam Trung, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Theo học Đại Học Văn Khoa Huế. Đại Học Sư Phạm Đà Lạt (Khóa đào tạo Giáo Sư Trung học La San). Chủ trương tạp chí Hành Động (cùng với Tôn thất Lập, Nguyễn phú Yên, Lê văn Ngăn, Trần văn Hòa…) (1967).

Đã in Roneo:

Tập truyện: Nhật Ký Dưới Hầm Trú
Tập thơ: Người Cô Đơn( in chung với Nguyễn phú Yên). Bút hiệu Nguyễn phán Ngã

Hiện định cư tại tiểu bang Texas, USA.

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME