NGUYỄN HỮU VIỆN

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Chân Dung Tự Họa:

Hạ long chiếu mệnh cầm tinh
Thăng long muôn thuở mẹ sinh kiếp người
Rồng ơi chốc cổ lộn hoài
Ngang tàng một cõi thân trai sợ gì
Thương làm chi nhớ làm chi
Nước non non nước trị vì tâm can
Mai kia gió thoảng Sông Hàn
Tài hoa đàn kiếm mênh mang ngàn trùng
Thương em một tấm hồng nhung
Yêu ta theo đến cuối cùng cuộc chơi

Hiên ngang một ngựa giữa đời
Thương em theo mãi cuối trời thương đau
Mai sau dù có phai mầu
Vì ta em khổ mái đầu thu sang
Mãnh long mãnh hổ một sàng
Cầm tinh long hổ tràng giang đất trời
Viễn dương vút cánh dong chơi
Nhớ em nhớ nước quãng đời hương xuân

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME