NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Bút danh khác: Nguyễn Cảnh Nguyên, Nguyễn Kim Yến..., sinh năm 1956, tại Nam Định, Bắc Việt. Rời Việt Nam từ năm 1988, chưa hẹn được ngày về, hiện đang định cư ở Đức...

Vâng, thì cũng làm thơ viết văn lai rai và vì thế mà có bài trên Tạp Chí Thơ, Hợp Lưu, Văn Học, Làng Văn...

cũng có mấy quyển TELEX sách như "Chuyện Tình Thời Thổ Tả“, "Chuyện Đồng Hương“.... đã được xuất bản, vâng, cũng khá lâu lâu rồi

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME