NGUYỄN ĐĂNG TUẤN

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Đi làm ngành IT (điện toán), viết văn, thơ, nhạc, làm đài phát thanh trong sinh hoạt văn học nghệ thuật, đã cộng tác với Văn, Làng Văn, Văn Tuyển, Thơ, Cỏ Thơm ..v.v...

Tổng thư ký đặc nhiệm tạp chí văn học Cỏ Thơm, đặc trách chương trình Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật - Các Sáng Tác Mới - Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại. Thành viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, thuộc Văn Bút Quốc Tế.

Đã có hai nhận định về thơ của Nguyễn Đăng Tuấn trong hai tác phẩm:

. Tác Phẩm Đẹp Của Bạn , của Hồ Trường An, Cỏ Thơm
. Văn Luận của Lưu Nguyễn Đạt, Cỏ Thơm

Đã phát hành:

. Dường Như Tôi Ngại Thốt Lời Yêu Em, thơ, Làng Văn 1999
. Cánh Chiều, tình ca Nguyễn Đăng Tuấn, phổ thơ Phạm Ngọc, Hurricane Production 2004
. cùng in trong nhiều tuyển tập văn học khác nhau

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME