MICHELIA

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

 

 

Tên thật: Thạch Trung Tuệ Nguyên
Sinh năm: 20/10/1982
Quê: Ninh Thuận
Đang dạy Toán - Lý và học ở Tp.hcm.

 

 

Nhấn vào ảnh để xem lớn hơn  ==============  Thạch Trung Tuệ Nguyên

 

 

 

Last modified on 06/11/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC