MAI PHƯƠNG

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Tên thật: Lê Mai Phương, sinh năm 1957 tại Saigon, nguyên quán Hải Phòng

Hiện sinh sống tại Bỉ.

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME