LÝ ĐỢI

Tiểu S ử

 

 
 

 

 

Sinh năm 1978, làng Khúc Luỹ, Điện Minh. Họ Hà, đa phần làm nông, ghét thơ. Cử nhân văn chương 2001. Hiện sống Sài Gòn. Làm nhiều nghề như nấu ăn, sơn nước, viết báo, dạy học...

Tác phẩm chính:

Vòng tròn sáu mặt, photo chung, 2002.
Mở miệng, photo chung, 2002.
Bảy biến tấu con nhện, cá nhân, 2003.
Tổ khúc những vật rỗng, sắp in.

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME