LÊ MIÊN CA

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

 

mm


tên thật: Lê Công Chính
sinh ngày: 18. 05. 1989
nguyên quán: Sơn Tây, Sơn Tịnh, Quãng Ngãi
sinh quán: Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng
hiện là sinh viên nhạc viện
hiện học tập và làm việc tại tp. HCM
tác phẩm sắp in: Mùa Mong, Khát Vọng Xanh
bút danh khác: Giáng Fa

 

mm

 

 

 

 

Last modified on 06/26/2010 - 3:30 PM © 2004 -2010 www.thotanhinhthuc.org.
HOME