KHÚC DUY

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Tên thật: Khúc Duy Toàn Thắng.
Sinh ngày : 04-12-1976 tại TP Đà Nẵng.
Hiện sống tại Sài Gòn.
Tác phẩm đã in: vòng tròn sáu mặt (in chung photo).

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME