INRASARA

Tiểu sử

 

 
 

 

 

Họ & tên khai sinh: Phú Trạm, bút danh: Inrasara.
Dân tộc: Chăm, quốc tịch: Việt Nam.
Sinh 20.9.1957 tại Chakleng - Ninh Thuận.

Mùa xuân 1977 bỏ ngang Đại học Sư phạm Tp.HCM. Làm nông dân, đi, đọc, làm thơ. 10 năm nghiên cứu tại các cơ quan Nhà nước. Từ 1998: tự do. Sống & viết tại Sài Gòn.

Về THT:

* Tính tôi pha, nên ít gây khó dễ mình hay căng thẳng bật máu bạn thơ khác làm chi cho mệt. Thế hệ tôi có nhiều điều để khổ rồi, để sướng nữa, lắm cái để biết, để nói, bộn thứ để chọn, để làm. Thơ là một. Thơ cũng có nhiều trường, lắm kiểu, bộn thể.

Tôi đa hệ: hành nhiều nghề khác nhau, yêu nhiều loại thơ khác nhau, làm nhiều thể thơ khác nhau. Từ lục bát, tứ tuyệt, haicu, ariya, tự do, cho đến tận … tân hình thức.

Tân hình thức là một trong những khả thể của / cho thơ, hôm nay. Thi sĩ là kẻ làm thơ, bài này tiếp bài khác, tập sau cố gắng khác tập trước. Còn việc nó có được người đọc chấp nhận hay không, được đời nhớ tới đâu, còn tùy trời.

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME