HUY HÙNG

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

 

 

Tên đầy đủ: Phạm Đình Hùng
Sinh ngày 4/1/1982
Quê quán: Ninh Bình
Hiện sống và làm việc tại Tam Điệp - Ninh Bình.
 
Số tác phẩm đã công bố (chưa in):

1.Mùa Hiến Dâng (tập thơ)
2. Ánh Mặt Trời (tập thơ)
3. Ánh Sao Hoang Đường (tập thơ)


mm

 

 

 

Last modified on 06/11/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC